Profesionální potápěčské práce

PROVÁDÍME VEŠKERÉ PROFESIONÁLNÍ POTÁPĚČSKÉ, ZÁCHRANNÉ A VÝŠKOVÉ PRÁCE V ČESKÉ REPUBLICE A ZAHRANIČÍ.JSME ZKUŠENÝ TÝM S PROFESNÍ KVALIFIKACÍ

POTÁPĚČ PRACOVNÍ – KÓD 69-014-H

„Na prvním místě je pro nás VŽDY bezpečnost práce a kvalitní provedení zakázek”

PROVÁDÍMEprofesionální potápěčské, záchranné a výškové práce

SPECIÁLNÍ

 • Provedení speciálních potápěčských práci dle požadavku zákazníka.
 • Hrazení vtoku VD, VE, plavebních komor a jezu.
 • Likvidace larsenových stěn (štětovnic) a jiných ocelových konstrukci.
 • Odstraňování nánosu a překážek v plavebních komorách, plavebních cestách, přístavech a Marinách.
 • Odstraňování naplavenin pomocí odsávacích zařízení, plovoucích sacích bagru a separační techniky.
 • Odstraňování koroze, nárůstu, sedimentů a čištění vysokotlakým vodním paprskem (250bar, 500bar, 2500bar!)
 • Potápěčské práce pro kinematografické účely.
 • Archeologické potápěčské práce.

STAVEBNÍ

 • Potápěčské práce stavebního charakteru včetně průzkumů.
 • Betonáže pod vodou.
 • Opravy poškození podvodních části objektu.
 • Asistence při zakládaní, kontroly a opravy pilířů mostu.
 • Sanace betonových konstrukcí speciálními betonovými směsi.
 • Injektáže pomocí jedno a dvousložkových PU a epoxidových pryskyřic.
 • Odstraňování naplavenin pomocí odsávacích zařízení, plovoucích sacích bagru a separační techniky.
 • Vrtání a řezaní otvorů do betonu i jiných materiálů.
 • Opravy dilatačních spár.
 • Utěsňování průsaků.

 

STROJNÍ

 • Potápěčské práce strojního charakteru včetně průzkumů.
 • Svařování v hyperbarickém prostředí (pod vodou).
 • Řezání ocelových konstrukcí pod vodou a drážkování kyslíkem termickou nebo uhlíkovou tyčí.
 • Výroba, montáž a údržba rozmrazovacích systému objektu.
 • Čištění a opravy vtokových objektů a nátoků.
 • Opravujeme těsnění, těsnicí plochy a dosedací prahy hradicích tabulí včetně možnosti montáže nových nerezových prahů.
 • Výroba, montáž, opravy a čištění česlí.
 • Montáž vodočetných latí a měřících zařízení.

 

ZÁCHRANÁŘSKÉ

 • Vyhledávání a vyzvednutí potopených plavidel a automobilu.
 • Potápěčské a záchranné práce při živelných pohromách.
 • Vyhledání a vyzvednutí různých předmětů.
 • Instalace protipovodňových ochran.
 • Instalace norných stěn.
 • Zajištění rychlé záchrany a pomoci na hladině při hromadných, sportovních a jiných akcích.

PRŮZKUMY, DIAGNOSTIKA

 • Průzkumné práce.
 • Vyhledání poškození objektu pod hladinou.
 • Odebíráme vzorky a jádrové vrty z železobetonových konstrukcí včetně vyhodnocení jejich stavu a následné opravy konstrukcí.
 • Spolupracujeme při pokládání shybek, potrubí a nejrůznějších kabelů přes vodní toky včetně následných revizi stavu.
 • Diagnostika a revize.

VIDEO A FOTODOKUMENTACE

 • Digitální foto a video dokumentace.
 • Zpracování záznamu.

OPRAVY LODÍ A PLAVIDEL

 • Opravy veškerých plavidel pod čarou ponoru.
 • Kontroly plavidel pod čarou ponoru včetně videozáznamu.
 • Odstranění cizích předmětu ze zablokovaných lodních šroubu, turbin a kormidel.
 • Umístění plovoucích lodních mol a kotevních boji.

PRÁCE V PRŮMYSLOVÝCH NÁDRŽÍCH A OBJEKTECH

 • Montáže a demontáže nejrůznějších technologii a zařízení.
 • Kontroly a opravy bazénu, požárních a průmyslových nádrží.
 • Zaslepujeme potrubí a vodní vtoky jak dočasné tak i trvalé.
 • Utěsňování průsaků.
 • Odstraňování naplavenin pomocí odsávacích zařízení, plovoucích sacích bagru a separační techniky.
 • Odstraňování koroze, nárůstu a sedimentů a čištění vysokotlakým vodním paprskem (250bar, 500bar, 2500bar!)

VÝŠKOVÉ PRÁCE

 • Provádíme speciální výškové práce.
 • Montáže různých zařízení ve výškách.
 • Tlakové čištění a speciální nátěry střech.
 • Tlakové čištění betonových a jiných ploch.
 • Rizikové kacení stromu.

TAKÉ NABÍZÍME

 • Návrhy a komplexní zpracování projektu, poradenství při projekční činnosti a doporučení vhodných technologických postupu pro práci pod vodní hladinou.

Jiří Krofta
PROFESIONÁLNÍ
POTÁPĚČSKÉ PRÁCE

Adresa:Jiří Krofta, Viléma Balarina 1464/7, Hlučín 748 01