Reference a spolupráce

 • Polsko Gdaňsk – Archeologické práce na potopených lodích na Baltu.
 • Práce pro ČTV
 • Polsko Balt – Opravy plavidel.
 • Potápěčské práce v povrchovém lomu na Ukrajině.
 • Dlouhé Stráně – Spolupráce pří stavbě a zahájení provozu přečerpávací vodní elektrárny. Odstranění průsaku, hrazení vtoku, diagnostika.
 • Slezská Harta – Spolupráce pří stavbě a zahájení provozu VD a další práce na objektu.
 • Azovské moře – Diagnostika stavu pobřežních mol.
 • Zajištění bezpečnosti při natáčení filmových scén na vodní hladině.
 • Černé moře – Potápěčské práce na přístavních zařízeních.
 • Slovensko – Potápěčské práce při havárii vrat plavební komory VD Gabčikovo.
 • VD Gabčikovo – Jádrové vrtání revizních vstupu pod dno plavebních komor do napouštěcích kanálu.
 • Povodně 1997 – Rozsáhle záchranné práce. Záchrana životů, majetku, zásobování, sponzorství.
 • Práce na VD Šance, VD Kružberk, VD Žermanice, VD Olešná, VD Těrlicko, VD Morávka, VD Karolínka.
 • Film Johanka z Arku (1999) Velká část filmu byla natáčena u přehrady Slezká Harta – potápěčské práce na kulisách Orleánu.
 • Opravy VD Vranov, VD Brno
 • Diagnostika a opravy mostních pilířů na Vltavě, Labi, Berounce, Jizeře.
 • Návrh a realizace sjezdu do vody pro lodě a stavba lodního mola.
 • Oprava prahů hrazení – VE Slapy
 • Spolupráce na rozsáhlých opravách a výměně nosných slupic česli vodní elektrárny Střekov Ústi nad Labem.
 • Oprava závěrového prahu a předjezí – VD Vrané nad Vltavou; použito 90m3 UW betonové směsi.
 • VD Žilina utěsňování průsaků.  Sanace pomocí PU pryskyřic. – Slovensko.
 • VD Gabčikovo, VE Gabčikovo průzkumy, diagnostika, kontroly, opravy a rozsáhlé injektáže – Slovensko.
 • Oprava betonových konstrukcí – Jez Sojovice.
 • Zaslepení nátoků spodních výpustí – VD Nové Mlýny, VD Ludkovice.
 • Bioplynové stanice- opravy a výměny technologii.
 • PVE Dalešice – hloubkové potápěčské práce na nejhlubší přehradě v České republice – Povodí Moravy, s.p.
 • Likvidace larsenových stěn na řekách Vltava, Labe, Ostravice.
 • Likvidace (pálení) larsen  při stavbě rybího přechodu na řece Olši.
 • Pokládka a revize ponořených shybek telekomunikačních síti.
 • Revize spodních výpustí VD Stanovíce – Povodí Ohře, s.p.
 • Odsávání naplavenin po povodní z vtoku vodní elektrárny Troja Praha.
 • Výměna hydromotorů jezových klapek – Povodí Vltavy, s.p.
 • Rekonstrukce nových vodících kolejí pro návodní stavidla základových výpustí na VD Hubenov – Povodí s.p.
 • Revize základových výpustí v hloubce 80m na VD Dalešice – ČEZ a.s. Vodní elektrárny
 • Revize objektu VD Želivka.
 • Výroba a umístění kotevních boji – Chorvatsko.
 • Revize shybek a potrubí uložených ve dně říčních toků pro – RWE Transgas Net s.r.o.
 • Revize základových výpustí v hloubce 74m na VD Orlík – Povodí Vltavy, s.p.
 • Zaměření míst poškození a utěsnění průsaku – DR CONSTRUCTION s.r.o.
 • Utěsnění průsaku, opravy dilatací, betonáže – ArcelorMittal a.s.
 • Kontrola a revize vodních děl ve správě Povodí Moravy, Labe, Ohře a Povodí Vltavy
 • Údržba plavebních komor a jezů Vltavské plavební cesty
 • Spolupráce při montáži vodních elektráren, kontrola a údržba jejich vtokových objektů (Vltavská kaskáda)
 • Potápěčské práce při odstraňování následků povodní na Moravě a v Čechách v letech 2002, 2010, 2013.
 • Odstraňování naplavenin a povodňových škod pro ČEZ Vodní elektrárny – VE Orlík; VE Slapy; VE Štěchovice; VE Vrané nad Vltavou.
 • Odstraňování naplavenin a povodňových škod pro Povodí Vltavy s.p. – VD Kořensko, VD Orlík, VD Slapy, VD Štěchovice, VD Vrané, VD Modřany, VD Smíchov, VD Troja.
 • Čištění a opravy poškození plavebních komor.
 • Potápěčské práce v objektu Lovochemie.
 • Montáž rozmrazovacích zařízení (VD Orlík, VD Stanovice, VD Křímov, VD Jirkov, VD Kořensko, VD Kadaň, VD Nechranice, )
 • Spolupráce při opravách hráze VD Nechranice – jedné z nejdelších sypaných hrází v Evropě, která procházela sériemi oprav zahrnující utěsňování spár mezi betonovými bloky a to speciální betonovou směsí a speciální technologii.
 • Spolupráce pří sanacích věžového odběrného objektu VD Přísečnice, VD Stanovice – rekonstrukci předcházela oprava a čištění zálivek odběrných oken s betonováním pod vodou v hloubce až 40 metrů.
 • Práce v plavebních komorách Vltavy a Labe.
 • Pro sport – Ukotvení nosníku vleku vodního lyžování a umístění skokanských můstku.
 • Zajištění rychlé záchrany a pomoci na hladině při hromadných, sportovních a jiných akcích –  po celé ČR.
 • Norsko – Spolupráce při výstavbě dálničního mostu přes fjord nedaleko Trondheimu.
 • Chorvatsko – Kontroly a opravy  plavidel pod čárou ponoru.
 • Chorvatsko – Potápěčské práce v Marinách a přístavech.
 • Ostrava – Potápěčské práce v průmyslových podmínkách.
 • Karlův Most – Spolupráce při náročné výměně historických ledolamu chránicích pilíře mostu.
 • Průzkum  Čertovky oddělující ostrov Kampa od Malé Strany.
 • Potápěčské práce pro pražské Národní divadlo.

A spousta dalších zajímavých / náročných / složitých / zvláštních / jednoduchých i nebezpečných potápěčských prací. Většina těchto prací byla prováděna týmově ve spoluprácí s dalšími potápěčskými firmami.

,,Všechny tyto práce lze kvalitně provést jen díky špičkové technice a spolehlivému týmu zkušených a kvalifikovaných profesionálních potápěčů!!!‘‘

Jiří Krofta
PROFESIONÁLNÍ
POTÁPĚČSKÉ PRÁCE

Adresa:Jiří Krofta, Viléma Balarina 1464/7, Hlučín 748 01