Certifikáty

Potápěč pracovní kód 69-014-H

Svařování elektrickým obloukem,
svařování v ochranné atmosféře

Řezání ocelových konstrukcí pod vodou
a drážkování kyslíkem termickou nebo uhlíkovou tyčí

Práce s motorovou pilou
v těžební činnosti, rizikové káceni

Jeřábnický průkaz

Vazačský průkaz

Obsluha dekompresních komor

Potápěčské kvalifikace v systémech:
CMAS, IANTD, TDI, SDI, ERDI

Mezinárodní průkazy ovládání plavidel bez omezení výkonu

Osvědčení k provádění výškových prací
„Technikou průmyslového lezectví”

Potápěč záchranář
RESCUE DIVER

Kvalifikace pro provádění CPR, první pomoc, podávání kyslíku a používání automatického externího defibrilátoru AED

Jiří Krofta
PROFESIONÁLNÍ
POTÁPĚČSKÉ PRÁCE

Adresa:Jiří Krofta, Viléma Balarina 1464/7, Hlučín 748 01