O nás

Firma Jiří Krofta, IČ:65875800 byla založena v roce 1996, ale pracovní činností pod vodní hladinou začínají již rokem 1985.

Naše historie provádění potápěčských, výškových a záchranných prací je téměř čtyři desítky let dlouhá.

Po oficiální registraci 1.11.1996 bylo zahájeno poskytování profesionálních služeb především v oblasti povodí Vltavy, Labe, Ohře, Moravy a Odry včetně složitých práci v průmyslových odvětvích jako je chemie, teplárenství, energetika. Rozsáhlé a velice složité potápěčské práce byly prováděné během stavby a uvedení do provozu VD Slezská Harta a přečerpávací elektrárny Dlouhé Straně.

Probíhaly potápěčské a záchranné práce při povodních a následné odstranění rozsáhlých povodňových škod na vodních elektrárnách, vodních dílech, mostech, průmyslových a soukromých objektech.

PROFESIONÁLNÍ POTÁPĚČSKÉ PRÁCE jsou týmovou záležitostí, tyto práce jsou fyzicky, psychický a organizačně velice složité a náročné. Vyžadují kvalitní výcvik se získáním potřebných certifikací, spoustu znalostí, schopností, dovedností a zkušeností, které lze získat jen  dlouholetou praxi.

Za mnoho let jsou provedeny tisíce ponorů a strávené tisíce hodin pod hladinou při potápěčských pracích všeho druhu, které si lze v některých případech dokonce těžko představit nebo popsat.

Jsou získané bohaté zkušenosti pří potápěčských pracích nejen v ČR, ale také v zahraničí, v Polsku, Norsku, Chorvatsku, na Ukrajině a Slovensku.

Při pracích používáme špičkové technologie, stavební stroje, potřebnou techniku, plavidla, speciální vybavení a moderní  potápěčskou výstroj. Samozřejmostí je používání umělých dýchacích směsí NITROX, TRIMIX, které umožňují efektivní práci ve velkých hloubkách a zvyšují bezpečnost ponoru.

„Na prvním místě je pro nás VŽDY bezpečnost práce a kvalitní provedení zakázek”

Jiří Krofta
PROFESIONÁLNÍ
POTÁPĚČSKÉ PRÁCE

Adresa:Jiří Krofta, Viléma Balarina 1464/7, Hlučín 748 01